EHBO Tips
SPORTONGEVAL


ICE als geheel staat voor afkoelen (ijs !)
Immobilisatie (onbeweeglijk maken)
C
Compressie (steunverband)
E
Elevatie (ledemaat omhoog brengen)

SNIJWONDEN

Spoel de wonde met zuiver koud stromend water
Leg een steriel licht drukkend verband om een kleine bloeding te stelpen en de wonde te beschermen.
Bij grotere wonden : druk rechtstreeks op de wonde, dek deze steriel af en raadpleeg een dokter
SCHAAFWONDEN

Spoel de wonde met zuiver koud water
Leg een steriel verband aan
Bij een ernstige wonde : stelp de bloeding door aanhoudend, gedurende minstens 5 minuten te drukken op de wonde.
Verwijder de eventueel aanwezige vreemde voorwerpen NIET !.
Dek de wonde steriel af en raadpleeg uw arts.
BIJTWONDEN

Bij een bijtwonde is er groot gevaar voor besmetting . Spoel een  bijtwonde zoals elke ander wonde, maar dek deze niet af.

Bent U ingent tegen tetanus = klem ?

RAADPLEEG ALTIJD EEN DOKTER !
STEEKWONDEN

Kleine (duimspijker, naald, )
Groot gevaar voor besmetting.
Schenk grote aandacht aan ontsmetting.

Raadpleeg een geneesheer bij eerste tekenen van ontsteking.

Ernstige steekwonden:
Dek de wonde steriel af.
Verwittig gespecialiseerde hulp.
ELEKTROCUTIE

Schakel eerst de spanning uit.
RAADPLEEG STEEDS UW ARTS !

De ingaande stroom  kan een kleine brandwonde veroorzaken doch dikwijls zijn de gevolgen inwendig niet te overzien
.

BRANDWONDEN

EERST WATER, DE REST KOMT LATER !!
- Koel gedurende 15 minuten onder koud
  stromend water.
- Dek de wonde af met een steriel verband

Bij ernstige brandwonden raadpleeg een arts
of ga naar de spoedopname.

Prik blaren bij brandwonden NOOIT open !!